1. februára 2022

Ramsarský dohovor o mokradiach

Dňa 2.2.2022 si pripomenieme 51 výročie prijatia Ramsarského dohovoru o mokradiach, ktorý bol prvý z novodobých globálnych medzinárodných dohovorov na ochranu […]
24. januára 2022

Rašeliniská Záhoria – v súčasnosti najohrozenejšie a najvzácnejšie spoločenstvá rastlín, húb a živočíchov.

VZNIK RAŠELINÍSK Rašeliniská na Záhorí vznikali tromi rôznymi spôsobmi: – v bývalých mŕtvych ramenách riek (napr. Myjavy, Rudavy), ktoré vznikli […]
2. júla 2021

Zavodňovanie lokality Ciglát

Územiu Ciglát v k.ú. Moravský sv. Ján dominuje pôvodné riečne rameno Moravy ako relikt vývoja jej nivy. Dokazuje postupne posúvanie nivy […]
3. júna 2021

Nutria riečna narúša pôvodné ekosystémy

Nutria riečna je invázny druh živočícha, ktorý predstavuje ohrozenie biodiverzity a spôsobuje straty hospodárskym a bezpečnostným záujmom človeka. Paradoxne, pre […]
1. júna 2021

Zavodňovanie Devínskeho jazera

Na Záhorskej nížine prebiehajúca klimatická zmena poukázala na problémy spojené s hospodárením vodou v krajine. Hydrotechnické úpravy tokov a meliorácie v 60 až […]