Názov Etapa vyhlasovania Stupeň ochrany prírody Prekryv s maloplošnými chránenými územiami Program starostlivosti
SKUEV0117 Abrod A 2, 4 NPR Abrod
SKUEV0115 Bahno A 3, 4, 5 CHA Bahno schválený
SKUEV0513 Bencov mlyn B 2
SKUEV0167 Bezodné A 4, 5 PR Bezodné
SKUEV0172 Bežnisko A 3 CHA Bežnisko schválený
SKUEV0124 Bogdalický vrch A 3, 4 PR Bogdalický vrch
SKUEV0899 Borské piesky C 2
SKUEV0166 Ciglát A 2
SKUEV0179 Červený rybník A 3, 4, 5 NPR Červený rybník návrh
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy A 2, 3 CHA Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero A 2, 3, 5 CHA Devinské jazero schválený
SKUEV0113 Dlhé lúky A 2
SKUEV0123 Dúbrava A 2
SKUEV0527 Gachovec B 2
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy A 2
SKUEV0904 Gbelský les C 2
SKUEV0162 Grgás A 2
SKUEV0901 Havran C 2, 4
SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy C 2
SKUEV0168 Horný les A 4, 5 NPR Horný les
SKUEV0520 Horný tok Myjavy B 4 PP Rieka Myjava schválený
SKUEV0116 Jakubovské rybníky A 2, 3
SKUEV0120 Jasenácke A 4, 5 PR Jasenácke
SKUEV0311 Kačenky A 2 schválený
SKUEV0906 Kalaštovský bor C 2 návrh
SKUEV0526 Kalaštovský potok B 2
SKUEV0908 Kaltenbruk C 2
SKUEV0213 Kazarka A 2 CHA Gazárka – návrh, CHA Jubilejný les
SKUEV0173 Kotlina A 2, 3 CHA Kotlina návrh
SKUEV0165 Kútsky les A 2 CHA Kútsky les – návrh návrh
SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč C 2, 3, 4 PP Kyseľová, PP Mníchova úboč
SKUEV0523 Lakšárska duna B 2
SKUEV0219 Malina A 2
SKUEV0121 Marhecké rybníky A 3 CHA Marhecké rybníky
SKUEV0170 Mešterova lúka A 2, 4, 5 CHA Mešterova lúka schválený
SKUEV0218 Močiarka A 2
SKUEV0512 Mokrý les B 2
SKUEV0314 Morava A 2, 3
SKUEV0217 Ondriašov potok A 2
SKUEV0169 Orlovské vŕšky A 2, 3, 4, 5 PR Orlovské vŕšky schválený
SKUEV0907 Peterklin C 2, 4
SKUEV0317 Rozporec A 2
SKUEV0163 Rudava A 2, 3, 4 CHA Rudava schválený
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy A 2, 3, 4, 5 CHA Skalické alúvium Moravy – návrh návrh
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy A 2
SKUEV0220 Šaštínsky potok A 3 CHA Šaštínsky potok – návrh návrh
SKUEV0119 Široká A 2 CHA Široká – návrh návrh
SKUEV0177 Šmolzie A 3, 4 PR Šmolzie
SKUEV0316 Šranecké piesky A 3 CHA Šranecké piesky schválený
SKUEV0900 Uchánok C 2
SKUEV0178 V studienkach A 2
SKUEV0226 Vanišovec A 4, 5 PR Vanišovec schválený
SKUEV0902 Veterník C 4 PR Veterník
SKUEV0911 Vrchná hora C 3
SKUEV0171 Zelienka A 3, 4, 5 PR Zelienka schválený