Mapu s vyznačenými turistickými chodníkmi nájdete tu : https://mapy.hiking.sk/?ref

Mapu s vyznačenými cyklistickými trasami nájdete tu: https://www.cykloportal.sk/cyklotrasy

Na území CHKO Záhorie platí 2. stupeň územnej ochrany prírody (mimo územia maloplošných chránených území zasahujúcich do CHKO). 1.stupeň je najnižší – je to ostatná krajina mimo chránených území, v maloplošných chránených územiach (PP, PR, NPR, CHA) platia vyššie stupne územnej ochrany (3, 4, 5). Zoznam obmedzení podľa stupňa územnej ochrany nájdete i na tejto stránke: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_uzemna-ochrana-prirody-a-kraji

Mapu s vyznačenými chránenými územiami nájdete tu : http://maps.sopsr.sk/

Časť územia v pôsobnosti Správy CHKO Záhorie zasahuje i do Vojenského obvodu Záhorie. Informácie o možnostiach pohybu vo vojenskom obvode Záhorie nájdete na tejto stránke: https://www.mod.gov.sk/vstupy-do-vojenskych-obvodov/ mapu Vojenského obvodu Záhorie tu : https://www.mod.gov.sk/data/files/2877.jpg