Správa CHKO Záhorie zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy, CVČ a detské tábory formou prednášok a terénnych exkurzií. Každoročne organizujeme podujatia pri príležitosti Dňa Zeme , Dňa vody a Dni mokradí V prípade záujmu o exkurziu, alebo prednášku kontaktujte Správu CHKO Záhorie