Adresa: Vajanského 17, 901 01 Malacky

Prechodná adresa: 900 68 Plavecký Štvrtok