23. augusta 2023

Odstraňovanie inváznych rastlín

Aj tento rok  zamestnanci Správy CHKO Záhorie pokračovali v odstraňovaní  inváznych rastlín na viacerých lokalitách v rámci nášho kompetenčného územia. […]
13. marca 2023

Osadenie hniezdnych podložiek pre bociana bieleho v Prievaloch a Adamove

V piatok 10.3 boli osadené dve hniezdne podložky pre bociana bieleho v obci Prievaly a meste Gbely, časť Adamov. Celková […]
13. marca 2023

Drenážovanie bobrej hate na vodnom toku Hlavina v Prievaloch

Bobor európsky je viazaný na vodu, vyskytuje sa na lokalitách so stojatými vodami, ale i na tečúcich tokoch s dostatkom […]
6. marca 2023

Začala sa jarná migrácia obojživelníkov

Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. Z množstva negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú rapídny ústup obojživelníkov, môžeme rátať najmä masové úhyny […]
28. novembra 2022

Obnova Lakšárskej duny

Súčasťou Záhoria nie sú len pre mnohých neodmysliteľné borovicové lesy, ale aj fragmenty “púštnej krajiny”- pieskové duny. Jedna z posledných […]