Začala sa jarná migrácia obojživelníkov

Začala sa jarná migrácia obojživelníkov

Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. Z množstva negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú rapídny ústup obojživelníkov, môžeme rátať najmä masové úhyny na dopravných komunikáciach v obdobiach ich migračných ťahov. Z hľadiska masovosti je najnebezpečnejším práve jarný ťah dospelých jedincov zo zimovísk na miesta rozmnožovania. Pre väčšinu obojživelníkov je charakteristická tzv. vernosť miestu, kde sa vyvinuli z vajíčka. Teda sú schopné sa rozmnožovať iba na týchto miestach. Bohužiaľ často musia obojživelníky počas týchto presunov na miesto rozmnožovania prekonať už i vyššie spomínané frekventované cestné komunikácie. A prečo je dôležité obojživelníky chrániť? Obojživelníky sú dôležitou skupinou živočíchov, pretože sú významnou súčasťou potravného reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých stavovcov (vtákov i cicavcov). Ich vyhubenie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu.
Aj preto i tento rok zamestnanci Správ CHKO Záhorie a CHKO Malé Karpaty vybudovali zábrany na frekventovanej ceste z Hradišta pod Vrátnom do Brezovej pod Bradlom. Zároveň boli vybudovaná zábrany pri cestách v obci Cerová, ktorú zrealizovalo o. z. Cerová Inak. Taktiež boli osadené zábrany v obci Prietrž, zábrany umiestnili Senický vodný skauti.
Zábrany pri ceste zabezpečia, že žaby nebudú prechádzať cez vozovku, ostanú pri nej a ochranári ich následne pozbierajú a prenesú na druhú stranu do mokrade. Materiál na vybudovanie zábran poskytla spoločnosť Forbo Siegling s.r.o. z Malaciek.