Osadenie hniezdnych podložiek pre bociana bieleho v Prievaloch a Adamove

Osadenie hniezdnych podložiek pre bociana bieleho v Prievaloch a Adamove

V piatok 10.3 boli osadené dve hniezdne podložky pre bociana bieleho v obci Prievaly a meste Gbely, časť Adamov. Celková úprava spočívala v zložení starých hniezd a inštalácií nadstavieb v podobe umelej hniezdnej podložky. Staré hniezda boli v oboch prípadoch postavené priamo na drôtoch elektrického vedenia, čo môže v prípade premočenia hniezda počas daždivých dní viesť ku skratom, čo spôsobuje vyhorenie hniezda a v častých prípadoch i úhyn mláďat či dospelých jedincov. Aj z týchto dôvodov bola zvolená nadstavba hniezda za pomoci hniezdnej podložky. Takéto úpravy je nevyhnutné vykonať ešte pred príletom bocianov zo zimoviska, keďže bocian biely je typický sťahovavý vták. Počas zimného obdobia je v našich podmienkach potravy nedostatok, a preto bociany migrujú na veľké vzdialenosti, kde nachádzajú potravu. Podložku i práce zabezpečila spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s.