Zistené dve lokality krivca českého na Záhorí

Zistené dve lokality krivca českého na Záhorí

Ohrozený a chránený druh nebol na Záhorí potvrdený takmer jeden a pol storočia, až do roku 2016, kedy ho našli Hroneš a Kobrlová (A c t a C a r p . O c c . , 7 : 2 0 – 2 5 , 2 0 1 6) na lokalite Sekule – Mláky. Minulý rok sme sa snažili potvrdiť tento literárny údaj, ale pravdepodobne sme návštevu vykonali príliš skoro. Tento rok sme boli úspešnejší a druh sme na lokalite našli i keď pre zmenu už bol viac-menej odkvitnutý, respektíve značne utrpel pomerne silnými nočnými mrazmi.

Úplne novú lokalitu zamestnanci Správy CHKO Záhorie našli pri bežnej obhliadke stavu biotopov po minuloročných manažmentových zásahom na špecifickom mieste v medzihrádzovom priestore rieky Morava. Ide o pomerne rozsiahlu pieskovú dunu s typickou psamofytnou vegetáciou zahŕňajúcou aj prirodzene sa vyskytujúce borovice lesné, lišajníky a machy. Duna v čase záplav ostáva trčať z vody ako ostrov s pieskovými plážami. Tu sa na troch mikrolokalitách nachádzalo spolu asi 35 exemplárov krivca českého. Mnohé kvietky už boli zasiahnuté mrazmi, ale zopár ich svojou jasnožltou farbou presvetľovalo prebúdzajúcu sa prírodu. Oba nálezy tak dávajú nádej, že sa druh môže na Záhorí vyskytovať aj na iných lokalitách, len treba vyraziť na prieskum v skorších jarných časoch.