Záchrana populácie poniklecov na Veterníku

Záchrana populácie poniklecov na Veterníku

Veterník je jediná lokalita s populáciou druhu európskeho významu ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis) v kompetenčnom území Správy CHKO Záhorie. V roku 2015 tu bolo zaznamenaných cca 600 jedincov tohto dekoratívneho posla jari. V roku 2018 bolo už zaznamenaných len 240 kusov. Následne v roku 2019 sa situácia s počtom v podstate zopakovala. Pričítali sme to zarastaniu lokality, pomerne zatieneniu, ale hlavný vplyv sme videli v ohryze kvetov raticovou zverou.  A preto podľa nás populácia chradla, keďže nebola schopná tvoriť semená. Ako sme spomínali ide iba o jedinú lokalitu na Záhorí a tak sme sa rozhodli pre jej záchranu vykonať niečo konkétne. V zime 2019/2020 sme vybudovali oplôtok okolo hlavného miesta výskytu ponikleca. Pre istotu sme ešte navešali na plot aj odpudzovače zveri, keby sa náhodou hladná dobíjala dovnútra. Jednu menšiu plochu sme neoplocovali, ale len zatĺkli kole do zeme a na špagat natiahnutý pomedzi ne sme opäť navešali odpudzovače zveri. Výsledok sa dostavil už v roku 2021, kedy počet jedincov opäť stúpol nad 600. Ochránené rastliny neboli vôbec ohryzené. Pričom tie čo ostali mimo oplôtkov boli z 30% poohrýzané.  Pozorovali sme aj jav, že ak rastliny síce rástli mimo oplôtok, ale v dosahu odpudzovačov, tak boli takisto chránené a raticová zver ich nechala na pokoji. V tom istom roku sme sa rozhodli ešte nadpojiť kúsok oplôtku a do ochrany zahrnúť, síce malý, ale na počty poniklecov pomerne bohatý kúsok lúky. Na jeseň sme vnútro oplôtkov vykosili, vynosili seno. Pri tohtoročnej návšteve sme nechceli veriť vlastným očiam, keď sme videli koľko kvetov sa modrá v nízkej tráve. Po spočítaní sme dospeli k číslu 1018 kusov. Vďaka našim zásahom sa podarilo takmer zdvojnásobiť počet jedincov na celej lokalite. V takýchto chvíľach sme radi, že môžeme aj malými zásahmi trochu napomôcť časti prírode, ktorá sa nevie brániť proti inváznym introdukovaným zverom, ktorých populácie v danom regióne neustále rastú.