Výsledky poľovného obhospodarovania raticovej zveri na Záhorí.

Výsledky poľovného obhospodarovania raticovej zveri na Záhorí.

Kompetentné územie spravované správou CHKO Záhorie sa vo väčšej miere prekrýva s dvomi poľovnými oblasťami: S I Záhorie (95 843ha, 42 poľovných revírov) a M II Senica (63 350 ha, 35 poľovných revírov). Výsledky poľovného obhospodarovania k 31. marcu 2021 potvrdzujú kontinuálny rast odlovu aj novým rekordom od sledovania lovu na úrovni poľovných oblasti. Dosiahnutý odlov 5 865 spolu jelenej, danielej a muflonej zveri predstavuje 3,5 násobok lovu proti sezóne 2014/2015. Pritom poľovnými hospodármi priznaný jarný stav dosahuje tak isto historický rekord. Danielia zver celkovo v oboch poľovných oblastiach atakuje počet 4 000 jedincov (päťnásobok predpísaného normovaného stavu) a jelenia zver 2 220 jedincov (štvornásobok predpísaného NKS). Aj napriek zvýšenému tlaku (oproti minulému roku zvýšený odstrel o 874 jedincov) vzácna minuloročná úroda semien lesných drevín sa len ťažko presadí pri obnove lesa. Rekordná úroda semien lesných drevín sa dostavila po viac ročnej absencií úrody, s časti zapríčinenej suchom a sčasti periodicitou plodenia lesných drevín. Tak isto sa to prejaví na výskyte chránených a raritných druhov rastlín.