Výskyty exotických, vzácnych a nových druhov chrobákov v územnej pôsobnosti CHKO Záhorie.

Výskyty exotických, vzácnych a nových druhov chrobákov v územnej pôsobnosti CHKO Záhorie.

Mierne zimy, suché letá, postupne sa zvyšujúca priemerná teplota vytvárajú priestor pre šírenie viacerých teplomilných živočíchov. Postupne posúvajú areál rozšírenia čoraz viac na sever. Ako ukážku uvedieme 5 druhov chrobákov z  rôznych čeľadí v oblasti Záhoria, ktoré indikujú postupné zmeny v klimatických pomeroch.

Ako prvý je krasoň Lamprodila festiva (Linnaeus, 1767), ktorý sa do roku 2000 na Slovensku nevyskytoval. Pôvodná domovina tohto nádherného chrobáka sú oblasti okolo stredozemného mora. Veľmi vzácne sa najsevernejšie vyskytoval v južnom Maďarsku, alebo v južnom Nemecku. Živné rastliny krasoňa sú rôzne druhy tují, borievok a cyprusov. Postupným otepľovaním, prenosom sadeníc daných ihličnanov predovšetkým z Talianska sa druh rozšíril takmer po celej strednej Európe. Dokonca sa v mnohých lokalitách stáva i škodcom na vysadených tujach a cyprusoch, kedy spôsobuje výrazné žltnutie ihlíc a postupné odumieranie celých stromov. Od roku 2005 evidujeme v oblasti Záhoria niekoľko lokalít výskytu napr.: Malacky, Gajary, Vysoká pri Morave, Kostolište, Prievaly, Lozorno.

Ďalším druhom chrobáka z čeľade Colydiidae je Aulonium ruficorne (Olivier, 1790), ktorý sa ako nový druh pre Slovensko potvrdil v roku 2020 v borovicových porastoch na Borskej nížine. Ide o mediteránny prvok v našej faune, ktorý je viazaný na porasty borovice lesnej, kde je predátorom viacerých druhov podkôrnikov.

Fuzáč Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 bol na Slovensku preukázaný ako veľká vzácnosť koncom deväťdesiatich rokov v najjužnejších oblastiach Slovenska okolo Komárna a Štúrova. Vývoj fuzáča prebieha v rôznych druhoch tráv. Postupným otepľovaním sa jeho areál rozšírenia neustále posúva na sever. Evidovaný je už aj v Českej republike, v oblasti Záhoria sa vyskytuje napr. v okolí Plaveckého Petra, Studienky, kde je viazaný na bezkolenec (Molinia sp.)

Pestroš Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792) sa na Slovensku vyskytoval iba v okolí Štúrova. Dnes je tento kozmopolitný druh evidovaný na viacerých lokalitách strednej Európy. Ide o predátora menších drevokazných chrobákov, na Záhorskej nížine tento druh evidujeme od rok 2017.

 Potemník Menephilus cylindricus (Herbst, 1784) je na Slovensku chránený druh, viazaný je na mŕtve drevo predovšetkým borovíc a dubov. Centrum výskytu potemníka je oblasť okolo Stredozemného mora, na Slovensko zasahuje iba severným okrajom výskytu. V oblasti Borskej nížiny je viazaný na staré borovicové a dubové porasty s dostatok mŕtveho dreva v rôznom stupni rozkladu. Mimo Záhoria sa vyskytuje napr. v orografických celkoch Tríbeč, Javorie, ale nikde nedosahuje takú počestnosť a  množstvo lokalít ako na Borskej  nížine. Globálne otepľovanie a ponechávanie mŕtveho dreva tomuto vzácnemu a ohrozenému potemníkovi výrazne napomáha v populačnom raste.