Vyhodnotenie záchranných prenosov obojživelníkov za rok 2022

Vyhodnotenie záchranných prenosov obojživelníkov za rok 2022

Tento rok sa podarilo zrealizovať zábrany a zabezpečiť prenos obojživelníkov na 4 lokalitách, na ktorých by dochádzalo bez týchto opatrení k masívnym úhynom obojživelníkov počas jarnej migrácie. Na lokalite pri obci Hradište pod Vrátnom sa podarilo preniesť spolu 7816 jedincov – 2436 ropúch bradavičnatých, 2967 skokanov hnedých a štíhlych, 2393 mlokov bodkovaných, 17 rosničiek zelených, 2 kunky žltobruché a 1 ropuchu zelenú. Prenos prebiehal dlhých 62 dní, čo je za doterajších 12 rokov najdlhšie obdobie, prenos zabezpečilo o. z. Priatelia prírody z mesta Brezová pod Bradlom. Na lokalite v Prietrži sme pomohli postaviť zábrany senickým skautom pod vedením pána Ondreja Odokienka, ktorí následne zabezpečili prenos obojživelníkov. Podarilo sa im zachrániť 235 ropúch bradavičnatých, 18 ropúch zelených, 10 skokanov a 1 mloka bodkovaného, spolu 264 obojživelníkov. Senickí skauti spolu s aktívnymi občanmi zo združenia Cerová vybudovali v spolupráci s nami zábrany aj na Cerovej, ktorú sme predchádzajúce roky už nestíhali robiť sami. Zachrániť sa im podarilo spolu 634 obojživelníkov – 590 ropúch bradavičnatých, 34 ropúch zelených, 5 skokanov a 5 mlokov bodkovaných. Posledným úsekom bola výstavba zábran v obci Rudník. Zábrany zrealizovali pracovníci Správy CHKO Záhorie a o celý prenos obojživelníkov sa postarala pani Anna Galbierzová. Zachránila 197 ropúch bradavičnatých.

Materiál na zábrany poskytla spoločnosť Forbo Siegling z Malaciek. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa tento rok do záchranných prenosov aktívne obojživelníkov zapojili!