Uplynulú sobotu sa konala botanická exkurzia na lokalitu Konopiská, nachádzajúcu sa južne od obce Rohožník, v podhorí Malých Karpát. Vychádzka bola organizovaná v rámci Sobotňajších exkurzií organizovaných už 19 rokov pre študentov, záujemcov o prírodu a vlastne hocikoho, kto sa chce prejsť po zaujímavých miestach a dozvedieť sa niečo nové.

Navštívili sme bývalú ílovú jamu s priľahlými podmáčanými travinno-bylinnými porastami, starými zarastenými bezkolencovými lúkami, kosenými lúkami a jelšovými lesíkmi.

Videli sme všeličo vzácne a zaujímavé ako paľadenec prímorský (Tetragonolobus maritimus), vstavač vojenský (Orchis militaris), prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), prilbovka dlholistá (C. longifolia), vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata), hrachor panónsky (Lathyrus pannonicus), vŕba rozmarínolistá (Salix rosmarinifolia), kosatec sibírsky (Iris sibirica).

Pod svahom v prameništných jazierkach sme našli aj chary a v jelšovom lese zase dômyselnú prácu bobra.