Ako funguje zelený most na diaľnici D2

Ako funguje zelený most na diaľnici D2

Pred tromi rokmi (8.7.2016) bol odovzdaný do užívania zelený most cez diaľnicu D2 v k.ú. Moravský sv. Ján. Nakoľko zelený most bol vyhotovený až 38 rokov po uvedený diaľnice do prevádzky, s prvotným serióznym monitoringom využívania sa pristúpilo až v druhom polroku 2018. Správca zeleného mostu NDS a.s. zadal monitoring spoločnosti HBH Projekt spol. s r.o. Bolo využívané kombinovanie terénneho stopovania zveri na založených pieskových poliach a fotopasci. Monitoring potvrdil, že zver si zelený most po dvoch rokoch od dokončenia osvojila a využíva ho na križovanie diaľnice pri svojich migráciách. Monitoring zaznamenal prechádzanie všetkých druhov raticovej zveri vyskytujúcej sa v širšom okolí. Z časového hľadiska vrchol migrácie bol zaznamenaný v mesiaci október.