Svetový deň vtáctva v Plaveckom Štvrtku

Svetový deň vtáctva v Plaveckom Štvrtku

V pondelok 3.4.2023 sme pri príležitosti Svetového dňa vtáctva pripravili podujatie  pre základnú školu v Plaveckom Štvrtku. Súčasťou bola exkurzia CHA Devinské Alúvium Moravy, kde sme sa venovali pozorovaniu vodného vtáctva. Po návrate z exkurzie sme pokračovali s prednáškou o avifaune Slovenska v priestoroch školy. Súčasťou bolo i spoznávanie vtáčích hlasov pomocou nahrávok. Podujatie bolo zorganizované z projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.