Súťažný kvíz k 30 výročiu Natura 2000 na Slovensku

Súťažný kvíz k 30 výročiu Natura 2000 na Slovensku

NATURA 2000 oslavuje! Otestujte sa a zistite aké máte znalosti o celoeurópskej sieti chránených území, prírodných biotopov a voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín. Do súťaže sa môžete zapojiť od 20.05.2022 do 31.05.2022. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaný v stredu, 01.06.2022. Kvíz najdete na tejto stránke.