Sťahovavé vtáky sa už pripravujú na návrat na sever

Sťahovavé vtáky sa už pripravujú na návrat na sever

Jedným z príznakov blížiacej sa jari je i jarný odlet vtákov z ich zimovísk do severných hniezdísk. Väčšina druhov vtákov sa takto vyhne nepriaznivým drsným zimám severnejších alebo severných oblastí. Vtáky, ktoré sa takto každoročne sťahujú, nazývame sťahovavými a tie, ktoré ostávajú zimovať na miestach, kde sa rozmnožovali, nesťahovavými. Vtáky sa zvyknú pred odletom na severské hniezdiská zhromažďovať v obrovských počtoch na vodných plochách. Jednou z takýchto lokalít sú i Jakubovské rybníky neďaleko Malaciek.