CHA Jazerinky

 

Názov: Chránený areál Jazerinky
Vyhlásenie CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave č. 7/2000 z 31.1.2000
Výmera: 6,8825 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Závod
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 4
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: žiadne

 

Predmet ochrany prírody:

Tieto, pôvodne ťažobné, jamy boli vyhlásené za chránené vďaka výskytu vzácnych vodných chrobákov. Na brehoch sa po ťažbe uchytili druhy typické pre mäkký lužný les ako vŕba, topoľ, ale nevytvárajú súvislé porasty.