Rohožnicka 12 sa opäť vydarila

Rohožnicka 12 sa opäť vydarila

Aj tohtoročná predposledná májová sobota v Rohožníku patrila turistike a spoznávaniu krás Záhoria prostredníctvom 5. ročníka turistického podujatia Rohožnícka 12. Podujatie zorganizovalo o.z. Nordic Walking Rohožník v spolupráci s obcou Rohožník, DHZ Rohožník, Správou CHKO Záhorie, Poľovníckym združením Hôrka Rohožník, miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Rohožníku. Správa CHKO Záhorie zabezpečila stánok s environmentálnou výchovou pre deti na 4 km trase, účastníci podujatia sa tu mohli dozvedieť zaujímavosti o faune a flóre Záhoria. Podujatia sme sa zúčastnili v rámci projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.

rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.