Príroda pre všetkých v Ekocentrum Stupava

Príroda pre všetkých v Ekocentrum Stupava

V nedeľu 28.5.2023 od 11:00 budeme mať infostánok so zábavnými eko-logickými hrami v Ekocentrum Stupava. Podujatia sa zúčastníme v v rámci projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.