Prezentácie Správy CHKO Záhorie na základných školách pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia CHKO Záhorie

Prezentácie Správy CHKO Záhorie na základných školách pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia CHKO Záhorie

Tento mesiac si Správa CHKO Záhorie pripomenula 30 výročie vyhlásenia. Pri tejto príležitosti zamestnanci Správy CHKO Záhorie pripravili prednášku o chránenej krajinnej oblasti Záhorie určenú pre 2 stupeň základných škôl.  Prednášky sa zatiaľ uskutočnili na základnej škole v obci Láb a na cirkevnej škole v Malackách, v priebehu Novembra a Decembra budú pokračovať na ďalších školách. V prezentácii zamestnanci Správy deťom popísali charakteristiku územia, dôvody vyhlásenia chráneného územia, výskyt chránených živočíchov a rastlín charakteristických práve pre Záhorie. Vysvetlili i problematiku šírenia inváznych druhov živočíchov a rastlín a najmä pri rastlinách s tým súvisiacu potrebu tradičného hospodárenia v krajine (kosenie a pasenie lúk). Mnohé deti zaujala i problematika starostlivosti o zranené živočíchy.