Presunutie hniezda bociana bieleho

Správa CHKO Záhorie v súčinnosti s obvodným oddelením policajného zboru v Malackách (OO PZ) sa po viacročnom úsilí (od roku 2015) podarilo odstrániť tri pahýle odumretých topoľov ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky na 36,5 km cesty I. triedy v k.ú. Veľké Leváre. Pahýle stojace vo vzdialenosti 8 m od okraja cesty, vysoké až 18 m boli zdrojom častých telefonátov účastníkov cestnej premávky, ktorí sa cítili byť nimi ohrození. Situáciu skomplikoval v roku 2016 pár bocianov, ktorý si pre hniezdenie vybral práve najnebezpečnejší pahýľ. Podľa ustanovenia cestného zákona NR SR č. 135/1961 je za odstránenie nebezpečného stromu zodpovedný majiteľ pozemku, ktorý ale nemá možnosť nebezpečný strom odstrániť bez spolupráce so správcom cesty. Aby správcovi cesty situáciu nekomplikovalo hniezdo chráneného druhu bociana bieleho, správa CHKO v zmysle určenia MŽP SR vybudovala bocianom náhradné hniezdenie v akceptovateľnej blízkosti k pôvodnému hniezdu. Stupeň rozpadu pahýľa vyvolával otázku či vydrží počas hniezdnej sezóny. Aj napriek veľmi komplikovanej stavbe hniezda, do ktorého sa postupne zapichával kmeň stromu, hniezdenie bolo v rokoch 2017 – 2019 úspešne. Dúfame, že v nastávajúcu sezónu bocian nepohrdne ponúknutým hniezdom.