Pozvánka na exkurziu – Mešterova lúka

Pozvánka na exkurziu – Mešterova lúka

Správa CHKO Záhorie Vás pozýva v sobotu 19. septembra na exkurziu , ktorej cieľom bude lokalita Mešterova lúka nachádzajúca sa neďaleko Malaciek. Táto lokalita patrí pod správu CHKO Záhorie. Pomerne hojne sa tu vyskytujú niektoré vzácne druhy rastlín, ktoré na Slovensku nachádzame už iba zriedkavo, ako napr. papraď hrebenatá, papradník močiarny, žlto kvitnúce bublinatky. Zo živočíchov je bohatý výskyt pijavice lekárskej, z obojživelníkov mloka obyčajného, skokanov (ostropyský, zelený, štíhly), z plazov slepúcha lámavého či jašterice zelenej. Vzácny je výskyt užovky hladkej. Žijú tu aj niektoré mimoriadne vzácne druhy vážok, napr. vážka jasnoškvrnná, ale najmä ligotavka žltoškvrnná, ktorá je na Slovensku známa iba z niekoľkých lokalít Záhorskej nížiny.

ODCHOD Z MALACIEK:
sobota 19. septembra  o 11:05 autobusom zo zastávky Sasinkova do Studienky. V prípade vlastnej dopravy stretnutie na autobusovej zastávke horáreň Červený kríž

NÁVRAT DO MALACIEK:
autobus 15:39 z horárne Červený kríž, príchod do Malaciek 15:50