Pozvánka na exkurziu – Mešterova lúka pri Malackách

Pozvánka na exkurziu – Mešterova lúka pri Malackách

Správa CHKO Záhorie Vás pozýva v sobotu 11. septembra na exkurziu , ktorej cieľom bude lokalita Mešterova lúka nachádzajúca sa neďaleko Malaciek. Táto lokalita patrí pod správu CHKO Záhorie. Pomerne hojne sa tu vyskytujú niektoré vzácne druhy rastlín, ktoré na Slovensku nachádzame už iba zriedkavo, ako napr. papraď hrebenatá, papradník močiarny, žlto kvitnúce bublinatky. Zo živočíchov je bohatý výskyt pijavice lekárskej, z obojživelníkov mloka obyčajného, skokanov (ostropyský, zelený, štíhly), z plazov slepúcha lámavého či jašterice zelenej. Vzácny je výskyt užovky hladkej. Žijú tu aj niektoré mimoriadne vzácne druhy vážok, napr. vážka jasnoškvrnná, ale najmä ligotavka žltoškvrnná, ktorá je na Slovensku známa iba z niekoľkých lokalít Záhorskej nížiny.

ODCHOD Z MALACIEK:
sobota 11. septembra  o 11:05 autobusom zo zastávky Sasinkova do Studienky. V prípade vlastnej dopravy stretnutie na autobusovej zastávke horáreň Červený kríž čas 11:30

NÁVRAT DO MALACIEK:
autobus 14:39 z horárne Červený kríž, príchod do Malaciek 14:50