Požiar na Jakubovských rybníkoch

Požiar na Jakubovských rybníkoch

Dňa 14.3 alkoholom „potužení“ mladíci úplne nezmyselne podpálili pobrežné porasty v území európskeho významu Jakubovské rybníky. Len vďaka rýchlej reakcii porybného z chovných rybníkov a profesionálnemu zásahu požiarnikov z OR HaZZ v Malackách neprišlo k väčším škodám a požiar bol rýchlo uhasený. Pri požiari vznikli priame škody na chránených živočíchoch a rastlinách. Pracovník CHKO Záhorie našiel uhorené dve užovky obojkové (Natrix natrix), ohorené mravenisko zrejme mravcov lesných (Formica rufa). Mnoho ohorených slimákov (Cepaea sp.), ohorené hniezdo kačice so zvyškom vajíčka. Zničený bol aj biotop vzácneho slávika modráka (Luscinia svecica). Je smutné že aj takto niektorí z nás „trávia“ voľný čas, poškodzovaním prírody.