Pokračovanie prezentácií Správy CHKO Záhorie na základných školách pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia CHKO Záhorie

Pokračovanie prezentácií Správy CHKO Záhorie na základných školách pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia CHKO Záhorie

Tento mesiac Správa CHKO Záhorie pokračovala v ďalších prednáškach na základných školách pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia CHKO Záhorie. Prednášky sa uskutočnili na základných školách v Plaveckom Štvrtku, Lakšárskej Novej Vsi, Borskom Mikuláši a Záhorskej Vsi. V prezentácii zamestnanci Správy deťom popísali charakteristiku územia, dôvody vyhlásenia chráneného územia, výskyt chránených živočíchov a rastlín charakteristických práve pre Záhorie. Venovali sa i problematike šírenia inváznych druhov živočíchov a rastlín a najmä pri rastlinách s tým súvisiacu potrebu tradičného hospodárenia v krajine (kosenie a pasenie lúk). Na záver prednášok deti čakalo príjemné prekvapenie – zachránený ježko, ktorého si mohli zblízka pozrieť. Deťom bola zároveň priblížená i problematika starostlivosti o zranené chránené živočíchy.