Dňa 5.3.2019 osadili zamestnanci Správy CHKO Záhorie štyri búdky určené pre dravé vtáky (predovšetkým sokol myšiar a myšiarka ušatá) v remízkach v blízkosti obce Malé Leváre. Dravé vtáky zmierňujú vplyv drobných hlodavcov, ktoré sú považované za škodcov poľnohospodárskych plodín a sú rozhodne prijateľnejšie ako nadmerné použitie chémie škodiacej pôde, živočíchom a v konečnom dôsledku aj ľuďom. Za škodcov poľnohospodárskych plodín je považovaný i hraboš, ktorý tvorí významnú zložku potravy tzv. myšolovných druhov. Tieto druhy majú svoju obľubu v „myšiach“ dokonca zakotvenú v názve – myšiak hôrny, sokol myšiar, myšiarka ušatá, myšiarka močiarna. Každý z týchto dravcov môže za rok zachrániť až 1,5 tony obilia, pretože skonzumuje toľko hrabošov, ktoré by takýto objem plodiny zničili.