Osadenie hniezdnej podložky pre bociana bieleho

Osadenie hniezdnej podložky pre bociana bieleho

V Sobotu 23.3 dobrovoľníci osadili novú hniezdnu podložku pre bociana bieleho v obci Bílkove Humence. Podložku zabezpečili zamestnanci Správy CHKO Záhorie. Podložka bola osadená na pripravený stĺp, neďaleko zvyškov hniezda z minuloročného neúspešného hniezdenia.  Veríme že vďaka osadeniu hniezdnej podložky opäť po 15 rokoch úspešne zahniezdi bocian biely v obci Bílkove Humence.

Foto : Dobroslav Vongrej