Osadenie búdok pre dážďovníky na budove Mestského úradu v Malackách

Osadenie búdok pre dážďovníky na budove Mestského úradu v Malackách

Na strechu Mestského úradu v Malackách dňa 11 mája osadili zamestnanci Správy CHKO Záhorie tri trojkomorové búdky pre dážďovníky. Osadenie búdok bolo vykonané so súhlasom správcu budovy a vytvorili sa tým podmienky pre druh, ktorý už takmer nehniezdi v jeho prirodzenom prostredí. Cieľom bolo i vytvorenie miesta, kde by sa dokladali jedince daždovníkov odchovaných v rehabilitačnej stanici Správy CHKO Záhorie. Dážďovníky sa živia drobným hmyzom, najmä komármi, populácie dáždovníkov v mestách majú práve veľký význam ako prirodzeného predátora pre „otravný“ hmyz.  Obývajú rôzne štrbiny, praskliny, atikové otvory pod strechou, odvetrávacie otvory. Od začiatku 90 tych rokov prišlo k fatálnemu zníženiu európskej populácie, zapríčineným predovšetkým masovým zatepľovaním panelových budov, ktorým dážďovníky stratili svoje pôvodné hniezdiská.

Správa CHKO Záhorie ďakuje mestu Malacky za možnosť osadenia búdok na budove Mestkého úradu a spoločnosti najkosačky.sk v Malackách za technickú podporu pri realizácii osadenia búdok.