Prírodná rezervácia Veterník predstavuje zachovalé lesné a lesostepné spoločenstvá pahorkatinného typu. Je to vyvýšená časť reliéfu nad mestom Skalica. Západné svahy vytvárajú ideálne podmienky pre výskyt vzácnych a ohrozených, najmä rastlinných, druhov teplomilného charakteru. Pri každoročnom mapovaní ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis), ktorý je druhom európskeho významu, sme minulý rok zistili, že je daný druh veľmi intenzívne obhryzávaný raticovou zverou. Zver vyžiera väčšinu kvetov, ktoré sa ako prvé objavia po zime a sú lákavým spestrením ich jedálnička. Aby sa zabránilo degradácii populácie, ktorá je jedinou v územnej kompetencii Správy CHKO Záhorie, v decembri 2019 sme zrealizovali oplotenie väčšiny jedincov na lokalite.  Oplôtok bol vyhotovený z pletiva, agátových kolov a na pletivo boli umiestnené sáčky s aplikovaným biorepelentom na odpudzovanie zveri. V oplôtku je zároveň zachytená aj väčšinová časť populácie hlaváčika jarného (Adonis vernalis), ktorý sa v našej územnej pôsobnosti takisto vyskytuje iba na tejto lokalite.