Opäť medveď hnedý na Záhorí

Opäť medveď hnedý na Záhorí

Dňa 20.5.2019 zaznamenali členovia Poľovného združenia Závod na fotopascu výskyt medveďa hnedého. Odvtedy nebol zaznamenaný, takže sa s najväčšou pravdepodobnosťou sa presunul ďalej.  Oblasť Záhoria vzhľadom na svoju súčasnú krajinnú štruktúru (fragmentácia krajiny, sídla) nie je ideálna pre existenciu medveďa, preto sa cez Záhorie len presúvajú ako sa stalo i v nedávnej minulosti napr. v Gbeloch v roku 2015.

Medveď hnedý sa v minulosti vyskytoval v celej Európe. Z mnohých jej častí do 20. storočia vymizol ako následok rastu ľudských aktivít. Viac, ako usmerňovaným lovom sú európske medvede v dnešnej dobe ohrozené stratou prírodných biotopov. Človek čoraz viac zasahuje do ich územia. Výstavbou rekreačných stredísk sa rozčleňuje a zmenšuje životný priestor medveďa. V minulosti sa populáciu medveďa na Slovensku podarilo revitalizovať aj vďaka tomu, že im ostalo pomerne dosť vhodných biotopov.

Ako postupovať pri stretnutí s medveďom sa dá prečítať i na tejto stránke

Ďakujeme Poľovnému združeniu Závod za poskytnutú informáciu i foto..

Foto : PZ Závod