Odstraňovanie glejovky americkej

Glejovka americká (Asclepias syriaca) je nepôvodný druh, invázne sa rozširujúci prevažne na území južného Slovenska, na priepustných (pieskových) pôdach. V posledných rokoch sa vplyvom teplejšieho a suchšieho počasia začína mohutne šíriť popri komunikáciách aj na Záhorí. Rozmnožuje sa vegetatívne – plazivými podzemkami aj generatívne – produkuje množstvo semien s chumáčikmi, ktoré môžu byť rozširované vetrom na odľahlejšie miesta. Rastlina pri poranení produkuje mliečny sekrét z celej nadzemnej stonky, ktorý môže u citlivých ľudí vyvolať alergické reakcie. Látky obsiahnuté v tomto mlieku sú toxické pre zvieratá (ovce, dobytok, kone, hydina), ktorým požitie väčšieho množstva môže spôsobiť tráviace problémy až zadusenie.

Rastlina vylučuje do pôdy látky, ktoré odpudzujú iné rastlinné druhy a tak si uvoľňuje životný priestor pre svoje rozširovanie a vytvára tak monotypické mohutné zárasty, čím vytláča pôvodné druhy rastlín.

Dňa 19.6. 2018 sme začali s odstraňovaním glejovky americkej v tesnej blízkosti Chráneného areálu Rudava. Keďže jej korene sú veľmi krehké a hneď sa lámu vykopávali sme celé rastliny aj s koreňmi. Plánujeme v odstraňovaní pokračovať na menších plôškach aj pri vodnom toku, v blízkosti CHA Rudava.

 

Fotodokumentácia: