Odstraňovanie pajaseňa žliazkatého

Odstraňovanie pajaseňa žliazkatého

Dňa 9.7 sa zamestnanci Správy CHKO Záhorie venovali manažmentovým opatreniam, odstraňovaniu nepôvodného pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) v CHA Rudava, dreviny boli odstraňované mechanicky, bez použitia chémie. Zamestnancom Správy CHKO Záhorie sa podarilo odstrániť jedno „ohnisko“ rozšírenia pajaseňa pri Rudave.

Pajaseň žliazkatý je rýchlorastúci opadavý listnatý strom dorastajúci až do výšky 20-25 m. Je jedným z najrozšírenejších introdukovaných ázijských druhov na Slovensku a v Európe vôbec. Druh má vďaka rýchlemu rastu potenciál tvoriť husté zárasty a vytláčať pôvodnú vegetáciu. Spolupôsobiť môže aj alelopatický účinok výlučkov kôry koreňov, ktorý reguluje uchytenie konkurenčných druhov.

 

Fotodokumentácia: