Odstraňovanie náletových drevín na lokalite Mlynky

Odstraňovanie náletových drevín na lokalite Mlynky

Úpadok tradičného hospodárenia spôsobil zarastanie lúk a pasienkov s následným hromadením biomasy, v dôsledku čoho sa znižujú počty orchideí. Chýbajúce tradičné obhospodarovanie spôsobilo pokles výskytu chránených druhov orchideí i na lokalite Mlynky. Preto minulý týždeň zamestnanci Správy CHKO Záhorie v spolupráci s kolegami zo Správy CHKO Biele Karpaty odstraňovali náletové dreviny na postupne zarastajúcej lúke. Náletové rastliny boli odstraňované mechanicky, bez použitia chémie.