Obyvatelia obce Rudník postavili zábrany na žaby

Obyvatelia obce Rudník postavili zábrany na žaby

Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. Z množstva negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú rapídny ústup obojživelníkov, môžeme rátať najmä masové úhyny na dopravných komunikáciach v obdobiach ich migračných ťahov. Z hľadiska masovosti je najnebezpečnejším práve jarný ťah dospelých jedincov zo zimovísk na miesta rozmnožovania. Pre väčšinu obojživelníkov je charakteristická tzv. vernosť miestu, kde sa vyvinuli z vajíčka. Teda sú schopné sa rozmnožovať iba na týchto miestach. Bohužiaľ často musia obojživelníky počas týchto presunov na miesto rozmnožovania prekonať už i vyššie spomínané frekventované cestné komunikácie. A prečo je dôležité obojživelníky chrániť? Obojživelníky sú dôležitou skupinou živočíchov, pretože sú významnou súčasťou potravného reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých stavovcov (vtákov i cicavcov). Ich vyhubenie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu.

Preto obyvatelia obce Rudník v spolupráci so Správou CHKO Záhorie vybudovali zábrany na frekventovanej ceste v obci Rudník.  Zábrany pri ceste zabezpečia, že žaby nebudú prechádzať cez vozovku, ostanú pri nej a obyvatelia obce Rudník ich následne pozbierajú a prenesú na druhú stranu. Materiál na vybudovanie zábran poskytla spoločnosť Forbo Siegling s.r.o. z Malaciek. V minulosti na tomto úseku cesty dochádzalo k úhynom stoviek žiab (najmä skokany a ropuchy) a mlokov práve počas jarnej migrácie.