Obnova mokrade v obci Rohov

Mokrade sú mimoriadne dôležitým prvkom v krajine. Patria k najproduktívnejším ekosystémom sveta. Môžeme povedať, že mokrade sú pre život človeka nenahraditeľné. Dodávajú nám čistú vodu, sú zdrojom potravy, podporujú biodiverzitu, chránia pred povodňami a uskladňujú oxid uhličitý. Veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov, ako aj druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané. Mokrade sú ohrozené i odvodňovaním krajiny a postupným zarastaním. Takto v minulosti postupne zanikla mokraď pri Paseckom potoku v obci Rohov. Spoločnosť Hílek a spol. s.r.o. túto mokraď začiatkom tohto roka obnovila v rámci náhradných opatrení. Na tejto lokalite v súčasnosti prebieha i obnova ošetrovania hlavových vŕb, ktoré spolu s obnovenou mokraďou vytvoria zaujímavý krajinársky prvok, ale i značne zvýšia biodiverzitu rastlinných a živočíšnych druhov. Obnovením mokrade sa taktiež zlepší vodný režim a bude prirodzeným zdrojom vody pre živočíchy i v období sucha.