Obnova kolmého brehu na rieke Morave

Obnova kolmého brehu na rieke Morave

Zamestnanci Správy CHKO Záhorie  a vodohospodári včera dokončili obnovu kolmého brehu na 56 riečnom kilometri rieky Moravy v blízkosti obce Malé Leváre. Obnova kolmého brehu bola realizovaná v rámci projektu LIFE BeeSandFish. Projekt je zameraný na obnovu hniezdnych a potravných biotopov troch ohrozených druhov vtákov: včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej. Spoločným znakom ekológie týchto druhov je využívanie prirodzených kolmých riečnych brehov a stien na hniezdenie. Pred reguláciou riek zabezpečovali opakujúce sa záplavy obnovu kolmých brehov, čím sa vytvárali ideálne hniezdiská pre brehule, rybáriky a včeláriky. Po úprave korýt riek, spojených i so spevňovaním brehu poklesli možnosti prirodzenej obnovy týchto hniezdnych biotopov na brehoch zregulovaných riek. Preto sú tieto druhy odkázané na človekom vytvorené sekundárne biotopy, napríklad kolmé steny pieskovní či materiálových jám. Obnovením kolmých brehov sa zabezpečí zvýšenie populácií týchto vzácnych, ale i užitočných druhov vtákov na rieke Morave.