Nová súťaž pre školy – Život v mokradiach, mokrade pre život

Nová súťaž pre školy – Život v mokradiach, mokrade pre život

Štátna ochrana prírody SR si pre pedagógov a žiakov pripravila novú jesennú súťaž projektov s názvom Život v mokradiach, mokrade pre život .

Okolitá jesenná príroda nám ponúka veľké množstvo prírodnín a materiálov, ktoré je možné využiť pri kreatívnych a edukačných činnostiach.  Nakoľko sme zažili extrémne horúce a suché letné obdobie , téma nedostatku vody a s ňou súvisiace vysychanie vodných zdrojov, riek, potokov a mokradí by mala byť predmetom diskusií aj v školách medzi žiakmi. Prostredníctvom našej súťaže by sme chceli žiakov kreatívne zapojiť do danej problematiky,  otvoriť im priestor pre skúmanie dôležitosti mokradí a ich funkcií v prírode.  Zároveň budú mať žiaci príležitosť reprezentovať svoju školu a triedu na výstave, ktorú budeme organizovať po odovzdaní projektov. Využite priestor na vyučovacích hodinách výtvarnej alebo enviromentálnej výchovy, v školských kluboch či počas krúžkov v CVČ, spoločne tvorte a bádajte. Zapojením do našej súťaže môžete získať hodnotné knižné publikácie a darčekové predmety pre Vás a Vašich žiakov.

Viac informácií o súťaži nájdete na našej web stránke: https://www.sopsr.sk/web/?cl=95