Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavilo Transformáciu hospodárenia v lesoch bližšiu k prírode a spoločnosti.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavilo Transformáciu hospodárenia v lesoch bližšiu k prírode a spoločnosti.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 3.11.2020 predstavilo v Pláne obnovy SR návrh s názvom Transformácia hospodárenia v lesoch bližšie k prírode a spoločnosti. Hlavnou výzvou pre lesy a lesné hospodárstvo bude účinný a rýchly prechod na šetrnejšie a ekologickejšie postupy hospodárenia. Hlavný nástroj „Prírode blízke obhospodarovanie lesa“ je založený na čo najväčšom využití prirodzenej obnovy lesa.

Predstavitelia MPaRV SR si nemohli vybrať lepší čas na predstavenie tejto ambicióznej transformácie LH SR. Po sérii neúrodných rokov spôsobených suchou periódou (roky 2014 – 2018) je jeseň 2020 mimoriadnou, pretože semená produkuje všetko čo len môže. Les po rokoch neúrody opäť dostane dotáciu novej generácie drevín. V prípade, že sa v roku 2021 nebude opakovať suchá jar z roku 2020 môže dôjsť k prirodzenej obnove časti na existujúcej nezalesnenej lesnej pôde (ako aj budúcej). Ale iba za podmienky, že semenáčiky opäť nevypleje raticová zver. Žiaľ s historicky najvyššie početnými stavmi raticovej zveri sme stále konfrontovaný. Črieda jeleňov v k.ú. Kuchyňa, 1.11.2020. Miestne PZ má stanovené zákonom normované kmeňové stavy 39 jedincov jelenej zveri a celý Chovateľský celok Podhorie (25 poľovných revírov včítané k.ú. Kuchyňa) 91 jedincov jelenej zveri.