Mečík močiarny v plnej kráse

Mečík močiarny v plnej kráse

Na jedinej lokalite na Slovensku práve v týchto dňoch prekvitá nádherná rastlina – mečík močiarny (Gladiolus palustris). Ide o kriticky ohrozený, zákonom chránený druh európskeho významu, ktorý je v našej krajine na pokraji vyhynutia, kvôli zániku všetkých jeho lokalít. Boli zlikvidované prevažne odvodňovaním, zarastaním a postupnou sukcesiou “vďaka“ nedostatočnému koseniu, intenzifikáciou a hnojením lúk, nuž a v neposlednom rade aj zberom rastlín.

Tento rok, ako väčšina vegetácie, vykvitol omnoho skôr a aj napriek niekoľkoročnému, prehlbujúcemu sa suchu na Záhorí, sa tu stále nachádza v niekoľko stokusovej populácii. Početnosť druhu sa síce zatiaľ stále výrazne neznížila, ale sucho má na svedomí jeho pomerne nízky vzrast. Ďalšie mapovania v budúcich rokoch ukážu, či si tento druh zachová vitalitu a prežije aspoň v poslednom existujúcom útočišti alebo bude obeťou dramatických zmien v rovinatej záhoráckej krajine.

 

Fotodokumentácia: