Mapovanie dutinových stromov v Gbelskom lese

Mapovanie dutinových stromov v Gbelskom lese

Dutiny stromov sú vyhľadávaným domovom pre mnohé druhy vtákov, ktoré tvoria skupinu označovanú ako dutinové hniezdiče. Rozlišujeme primárne dutinové hniezdiče (dokážu aktívne vytvárať dutiny) a sekundárne dutinové hniezdiče (osídľujúce dutiny vytvorené hnilobou alebo primárnymi hniezdičmi). S lesníkmi z Lesnej správy Šaštín sme začali spolupracovať na zachovaní dostatku stromov vhodných pre dutinové hniezdiče – brhlíky, sýkorky, ďatle, ale aj sovy a netopiere. Tieto druhy sú významným konzumentom hmyzu, takže prispievajú k udržiavaniu porastu v dobrej kondícii. Takéto prirodzené znižovanie hmyzu v lesných porastoch ich predátormi je rozhodne prijateľnejšie ako nadmerné použitie chémie škodiacej pôde, vode, živočíchom a v konečnom dôsledku aj ľuďom. Ak uvidíte na strome v Gbelskom lese takéto „Véčko“, znamená to, že sa v ňom nachádza minimálne jedna, ale často aj viacero hniezdnych dutín, niektoré stromy sú pre vtáky doslova panelákmi. Takéto stromy nebudú z porastu vyrúbané, ale budú tu ponechané na dožitie.
Lesníkom z LS Šaštín ďakujeme za ústretový prístup.