Od konca augusta začína sezóna kvitnutia vresu obyčajného (Calluna vulgaris) na rozsiahlych pieskových plochách vo Vojenskom obvode Záhorie. Celé plochy sa premenia na ružovkasté polia lákajúce hmyz na svoje jemné kvety. Nachádza sa aj mimo tohto priestoru i keď v menšom rozsahu. Niekde vres oživí svojou farbou jednotvárny borovicový les, niekde doplní paletu farieb v dubovom poraste. Každopádne prežiari jesenné dni všetkým návštevníkom prírody.