Kosenie obnovenej lúky na lokalite Mlynky

Kosenie obnovenej lúky na lokalite Mlynky

Úpadok tradičného hospodárenia spôsobil zarastanie lúk a pasienkov, v dôsledku čoho sa znižujú počty vzácnych a chránených druhov. Medzi najcitlivejšie patria orchidey. V lokalite Mlynky napriek týmto degradačným procesom bol pár rokov dozadu zaznamenaný výskyt niekoľkých kusov červenohlavu obyčajného (Anacamptis morio).  Preto sme tu za výdatnej spolupráce s kolegami zo Správy CHKO Biele Karpaty v zime tohto roka odstraňovali náletové dreviny. Všetky práce boli vykonané mechanicky, bez použitia chémie. Pravdepodobne aj vďaka tomuto zásahu tu bol druh koncom apríla opäť zaznamenaný.  Aby sa vytvorili lepšie podmienky pre jeho budúcu propagáciu, minulý týždeň sme vyčistenú plochu pokosili a odstránili biomasu. Uvidíme, čo prinesie budúca vegetačná sezóna.