Kosenie lúky v NPR Červený rybník

Kosenie lúky v NPR Červený rybník

Národná prírodná rezervácia Červený rybník patrí k hodnotným prírodným lokalitám v Správe CHKO Záhorie. Z nelesných spoločenstiev najvyššou biodiverzitou oplývajú slatinné močaristé lúky. Úpadok tradičného hospodárenia spôsobil zarastanie lúk a pasienkov náletovými drevinami a inváznymi rastlinami. V dôsledku toho sa výrazne znižuje biodiverzita – miznú kvety, liečivé byliny, motýle aj spevavé vtáky. Preto sa zamestnanci Správy CHKO Záhorie po dohode s miestnym hospodárom rozhodli obnoviť lúčny biotop, ktorý práve kvôli chýbajúcemu manažmentu postupne zarastal drevinami a inváznymi druhmi najmä zlatobyľ obrovská.