Karpatské ochranárske združenie altruistov (KOZA Trenčín) zorganizovalo v dňoch 30.5 až 2.6 ochranársky tábor v ekodomčeku Kuchyňa. Vedúcim tábora bol zoológ Marek Semelbauer z SAV, účastníkmi boli i zamestnanci CHKO Záhorie. Hlavným programom bolo pokosenie lúk v okolí ekodomčeka, ale i exkurzie pre záujemcov zamerané na spoznávanie fauny a flóry okolia. Niektorí sa už podobného tábora zúčastnili, iný kosili prvýkrát a zistili že naučiť sa kosiť kosou vyžaduje trochu cviku, ale tiché kosenie vás nabije energiou a urobíte niečo aj pre svoju „fyzičku”. Nehovoriac o tom že kosenie lúk zabezpečuje ich bohatú druhovú rozmanitosť a zabraňuje šíreniu náletových drevín.