Jarný monitoring ponikleca veľkokvetého v PR Veterník

Jarný monitoring ponikleca veľkokvetého v PR Veterník

V sekcii Novinky na našej stránke sme pred cca 4 mesiacmi písali o vybudovaní oplôtku na ochranu ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis) a hlaváčika jarného (Adonis vernalis) pred ohryzom zverou. Dodatočne sme ešte jednu malú, oddelenú lokalitu výskytu ohraničili iba kolmi (bez pletiva), na ktoré sme prichytili plastové fľaše, vo vnútri s vatou a  biorepelentom na odpudzovanie zveri. Na každoročný monitoring ponikleca sme sa vybrali v druhej tretine marca a boli sme zvedaví akú účinnosť budú mať obe vykonané opatrenia. Naše očakávania sa splnili a námaha nebola zbytočná. V oboch ochránených častiach bolo zachytených 80% populácie ponikleca a ani jeden kvet nebol odhryznutý. Z nechránených rastlín bolo ohryzených 42%. Toto číslo nemusí byť konečné, keďže sa môže stať, že ďalšie kvety boli uhryznuté zverou aj po našej návšteve. Rovnako boli ochránené aj hlaváčiky jarné, ktoré ešte neboli počas monitoringu v plnom aspekte. Mnohé mali ešte len nasadené puky tesne pri zemi. Každopádne sme veľmi radi, že vynaložená snaha ochrániť jedinú lokalitu výskytu oboch druhov v územnej kompetencii Správy CHKO Záhorie, nebola zbytočná. Veríme, že populáciám bude k prospechu a počet kvitnúcich jedincov bude, aspoň mierne, stúpať.