Informačný stánok na Habánskom hodovom jarmoku vo Veľkých Levároch

Informačný stánok na Habánskom hodovom jarmoku vo Veľkých Levároch

V nedeľ 30.6 sa v obci Veľké Leváre uskutočnil Habánsky hodový jarmok na ktorom mala Správa CHKO Záhorie spolu s Bratislavským ochranárskym združením (BROZ) informačný stánok k projektu ACRC – Alpsko karpatský riečny koridor. V infostánku sa návštevníci mohli dozvedieť plánované aktivity projektu na riečke Rudava práve v úseku obce Veľké Leváre, spočívajúce v  sprírodnení tohto úseku riečky Rudavy a  zlepšení priechodnosti pre ryby.  Pre deti boli najväčšou atrakciou modely rýb v životnej veľkosti.