grafická súťaž – ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

grafická súťaž – ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), odbor komunikácie a propagácie v spolupráci so Stredoslovenskou galériou, vyhlasuje
grafickú súťaž pod názvom ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU). Zašlite svoj grafický návrh so zimnou tematikou, ktorá sa stane motívom vianočnej pohľadnice pre Štátnu ochranu prírody SR a poputuje Slovenskom skrz chránené územia. Svoje grafiky môžete zasielať od 18.10.2021 do 21.11.2021 na mailovú adresu : sutaz@sopsr.sk.
Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich druhov živočíchov a rastlín so zameraním na zimné obdobie.