Exkurzia Slovenskej botanickej spoločnosti

Exkurzia Slovenskej botanickej spoločnosti

Dňa 12.9.2018 sa konala exkurzia Slovenskej botanickej spoločnosti „Botanické zaujímavosti Záhoria“ pri príležitosti životného jubilea RNDr. Terézie Schwarzovej a Doc. Viery Ferákovej. Exkurzia bola organizovaná v spolupráci so Správou CHKO Záhorie. Navštívené boli tri lokality – CHA Mešterova lúka, pieskové úhory medzi obcami Studienka – Lakšárska Nová Ves a čiastočne aktívna pieskovňa pri Borskom Mikuláši. Počasie bol viac ako priaznivé a účastníci mohli vidieť zaujímavé vzácnejšie druhy ako napríklad pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), klinček neskorý (Dianthus serotinus), sitina hlavičkatá (Juncus capitatus), skorocelovec piesočný (Psyllium arenarium) ale aj nepôvodný druh proso prútnaté (Panicum virgatum).

Foto : Pavol Mereďa